Девствеността е ценна

Posted on
 • вторник, 21 октомври 2008 г.
 • by
 • ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР
 • in
 • Labels:
 • Девствениците са здравето на нацията
  А. Столбов

  Всеки се е наслушал за развратеността на нравите в САЩ, където хомосексуалистите и лесбийките достигат 30%. Съвсем неочаквано по радиостанция “Свобода” прозвуча информацията, че сред американците расте търсенето на девственици. Какво е това – куриоз или тенденция? Ако е тенденция, тогава реално ли е да се очаква възстановяване на нравствените норми в Америка? И ще тръгнат ли по пътя на възстановяване на нравствените норми западните държави Франция, Холандия, Германия, Англия и много други?

  Търсенето на девственици от американските женихи далеч не е куриоз. Наистина твърде драматични се оказаха за САЩ последствията от нравствената (половата) разпуснатост – само наркоманите в Америка са 55 милиона.


  Картината на упадъка се допълва от още една цифра – по различни причини тук не работи половината от населението в трудоспособна възраст. Но особено впечатляващ е интелектуалният упадък – половината от възрастното население на САЩ не е в състояние да напише дори писмо.

  “...Четиридесет и четири милиона възрастни американци не могат да пресметнат колко пари са изразходвали за пазаруване в супермаркета, да сравнят разликата в стойността на продуктите, да извлекат информация от текста върху гърба на най-обикновена бланка

  На фона на такъв мащабен упадък на нацията, търсенето на девственици се възприема като защитна реакция на обществото от израждането, което надвисва над американците с ужасяваща бързина. Това е първата крачка към възстановяване на генетичното здраве на нацията. Тази крачка беше предопределена от нарастващия брой дегенеративни сюрпризи, които поднесе Природата на американците по техния антиеволюционен път. Упадъкът на нравите до ниво, при което поживелите си преди омъжването момичета раждат след това наркомани, извратени типове, психично болни, грози американците (както и много други народи) не само с пълна деградация, но и съгласно Законите на Природата, с пълно самоунищожение.


  По данни на най-известния в света доктор Кинси, днес в Америка от психиатрична помощ се нуждаят 37 млн (!) американци. Повече от половината от болничните легла в САЩ са заети от душевно болни.

  Трудно е да се прогнозира на фона на какви събития и колко бързо ще расте търсенето на девственици, но това необичайно търсене, надигащо се осъзнато в Америка, дава надежда...

  Тази надежда расте от положителния резултат от друга, по-рано осъзната потребност – през последните години 40% от американците са отказали пушенето (за разлика от руснаците, които по последни данни са започнали да пушат един път и половина повече, отколкото на Запад). Това е много важна крачка по пътя към възстановяване на физическото и нравственото здраве на обществото.


  Как влияе девствената чистота върху здравето на поколенията? Нашите предци не са знаели научния отговор на този въпрос, но те са имали пред очите си примери на раждане на лошо потомство от леки момичета. Затова нравствено падналото момиче са го смятали за опорочено, недостойно за омъжване.

  Генетиците успяха да обяснят връзката между девствеността и качеството на потомството, откривайки през миналия век закономерността за решаващото влияние на първия мъж в живота на жената върху нейното потомство. Именно той, а не бъдещият баща на детето залага генофонда на потомството на всяка жена, независимо от това кога и от кого тя ще ражда деца. Той, нарушавайки девствеността, става нещо като генен баща на бъдещите деца на жената.


  Трябва ли момичетата да знаят това, когато започват интимния си живот? Безспорно.

  За съжаление повечето от жените във всички възрасти не знаят това наследствено тайнство. В резултат на това техният първи мъж не е най-добрият по отношение на физиологични и нравствени качества. Той, първият, е порочен вече с това, че е използвал доверчивостта и липсата на житейски опит у младото момиче.

  По същество той е постъпил като животно, удовлетворявайки дадения от Природата инстинкт, без да се ожени за предмета на своята животинска страст. Затова момиче, използвано по такъв начин, справедливо се е смятало за опорочено. Именно този мъж, индивидът с не най-добрите качества е заложил в нейните бъдещи деца лоша генетична основа. Затова нашите предци са презирали “стъпилите накриво” (изгубилите девственост) девици, като не са позволявали на своите синове да се женят за тях.

  Преди 150 години са провеждани опити за кръстосване на кобили и зебри самци. Не се получило нито едно зачатие. Опитите били прекратени и никой нямало да си спомни за тях, ако след като минали няколко години, не станало нещо, което не е в реда на нещата... Кобилите, минали под зебрите-самци, започнали да раждат... жребчета на ивици! Как да се обясни това? Бащата е породист жребец, майката също - и то от много поколения. Научният свят бил буквално смаян. Удивителното явление било наречено телегения.[1] То е описано от Ледантек в неговата книга “Индивид, еволюция, наследственост и неодарвинистите”.


  Впоследствие учените доказаха, че ефектът телегения се разпространява и сред хората, при това в много по-ярко изразена форма, отколкото в животинския свят! Но откритието на телегенията скоро било скрито от човечеството, тъй като приповдигало тайнствените завеси за съдбите на множество обикновени и велики хора. За засекретяването на телегенията била намерена и дори внесена в енциклопедията удобната фраза: телегенията не беше потвърдена...

  Но ето колко е парадоксална ситуацията: животновъдите знаят за това явление, което има пряко отношение към раждането на пълноценно потомство. Иначе в Русия нямаше да има най-добрите породи животни – нито породисти състезателни коне, нито млечни крави, нито превъзходни самури, даващи най-хубавите в света кожи... Америка пък, презирайки нравствените Закони и телегенията, се сдоби с явлението израждане в плашещи мащаби. Затова именно тук се роди търсенето на девственици, тъй като е дошло време да се спасява нацията.

  Тези грозни явления съществуват вече и в много други държави, без да се изключва Русия. Ако само преди три години в Русия имаше 30 хиляди наркомани, то днес те са вече пет милиона.


  Застрашаващо бързо се разраства клан от крадци, насилници, извратени типове, неблагоприятната наследственост на които стремително го увеличава. Може уверено да се каже, че една от определящите причини за кризата е игнорирането от жените в продължение на много години на духовно-нравствените Закони. В резултат на това на водещите в живота места застанаха онези, които имат негативна наследственост и затова преустройват живота на цялото общество в негативна посока. Ето защо закономерно настъпи духовно-нравствена криза, която заплашва да премине към пълно самоунищожение на човечеството.

  И в този смисъл е много характерна ситуацията в един от смоленските интернати.

  Младият директор – хомосексуалист, както впоследствие се изяснило, въвел по лична инициатива в програмата за възпитание на учениците “сексуална подготовка”. Тя се изпълнявала с помощта на телевизори и видеомагнетофони, с които директорът буквално препълнил интерната. Задължителното “телеменю” за учениците от всички възрасти в интерната напълно съответствало на патологичните наклонности на директора – за възпитанието били използвани груби порнографски филми.

  Три години след това в училището-интернат за поредната проверка дошли психотерапевт и сексолог. Те били потресени – учениците от първи клас правели по ъглите орален секс, учениците от шести клас принуждавали към орален секс учениците от по-малките класове, учениците от втори клас извършвали развратни действия по отношение на съученичките си, разголвайки половите си органи. Директорът получил седем години затвор при общ режим...

  А какво очаква нравствено извратените деца, които според телегенията впоследствие са обречени да “подарят” на себе си и на държавата патологично потомство? Явлението телегения съществува и наказва всички, които игнорират Закона за наследствеността в услуга на животното в себе си. Затова момичетата, отиващи с фатална лекота на първата и вече като правило, извънбрачна връзка с мъж, трябва да знаят – този първи мъж задължително ще заложи генофонда на техните бъдещи деца, независимо кога и от кого са ги родили те в последствие. И този първи мъж ще бъде задължително не от най-добрите, значи децата на лекомислените жени няма да имат най-добрите данни.

  Нещо повече, специалистите (в частност най-известният в света учен от XIX век Ломброзо), изследвайки родословните “книги” на много известни и обикновени хора са доказали, че положителните характеристики на родителите (особено на интелектуалните и духовните) се предават по наследство в много по-малка степен, отколкото отрицателните. Освен това последните, а също и болестите, се предават в прогресиращи форми. Днес, когато протича широкомащабна и планомерна алкохолизация на нашия народ, особено важно е момичетата да знаят за последствията от интимната връзка с пийнали мъже.

  Оказва се, че дори изпитата за храброст чашка алкохол може да стане фатална за бъдещите деца на рискуващото такава близост момиче. Последствията могат да бъдат едни и същи, независимо дали тя е прекарала своята първа интимна нощ с леко пийнал съученик или с постоянен клиент на алкохолните заведения. При това алкохолното увреждане може все пак случайно да пощади нейните бъдещи деца. Но първата лекомислена полова връзка навярно ще се прояви в нейната старост с непълноценни внуци – епилептици, идиоти, побъркани...

  Що се отнася до алкохола, Ламброзо привежда характерен пример: “...от един родоначалник, пияницата Макс Юк, в продължение на седемдесет и пет години са произлезли двеста крадци и убийци, двеста и осемдесет нещастни, страдащи от слепота, идиотизъм, охтика, деветдесет проститутки и триста деца, умрели преждевременно...”. Дълбочината на алкохолното увреждане е изследвана от учените и на много други родове - последствията са аналогични. Всеки случаен мъж, станал първи в живота на момичето, може да подари на нейното родословие точно такъв дегенерирал букет.

  Случайният интимен партньор задължително ще внесе порочност в живота на момичето. Такива “случайни” мъже са повече във високо образованите, отколкото в средните и ниските кръгове. Общоизвестно е, че падението на нравите е по-голямо на върха – “тези на върха” (също и “новите” руснаци и другите “нови” – бел. ред.) имат повече време за развлечение, в това число и патологични... Това на свой ред води до необратимо нарушаване на тяхното психично здраве. Порочността се предава по наследство, прекъсвайки рано или късно такъв развратен род.

  Ломброзо привежда много примери на пълно изчезване на знатни родове само за два века. Така от 487 семейства причислени към Бернската буржоазия, са останали само 168. При това на изчезване са били подложени предимно фамилиите, членовете на които са се женили за знатни наследници, имащи повече от достатъчно време за развлечения, в това число и сексуални.

  И такива примери, потвърждаващи връзката между различните форми на разпуснатост и раждането на непълноценно потомство, има много. Затова може с увереност да се каже, че възстановяването на здравето на всяка нация, било то французи, американци или руснаци, лежи изключително във възстановяването на нравствените норми.

  Без решаването на тази задача нито една държава не може да излезе от глобалната криза, от смъртоносно опасната задънена улица, в която се е вкарало човечеството. (Много показателен е такъв факт: в разгара на Великата Отечествена Война немски лекар, обследващ отвлечените от СССР в Германия момичета на възраст между 16 и 20 години, решил да се обърне към Хитлер с призив незабавно да започне мирни преговори с нашата страна. Удивило го това, че 90% от момичетата били девствени и той написал на Хитлер, че е невъзможно да победи народ с толкова висока нравственост).
  http://sirius-ru.net/

  Редактор на изданието Татяна Мартиненко mtv757@yandex.ru

  Мир, Светлина и Любов!  [1] Бележка на преводача: В своята книга „Теория на енергийния обмен” българският автор Спас Мавров разглежда езотерично тайната на енергийния обмен заложен в половия живот. Интересуващият се читател може да намери тази книга на адрес http://www.iskri.net/knigi.html. Предлагаме ви няколко цитата от книгата.