Нострадамус предсказва за последните дни

Настрадамус или Нострадамус, Предсказания, Пророчества, Ясновидство
Д-р САН МЬОН МУУН: Пророк или Месия?

Нострадамус директно използва името "Мун" в предсказанията си; Роден на Исток, преследван и неразбиран, носещ новата истина, обединяващ религиите срещу Комунизма, и благославящ семействата.

Според Нострадамус "Мун" е месиянската личност която чакаме, и всички ще знаят за него... в началот на 21 век, чрез него ще се установи Новия свят на мир и просперитет на земята... Но преди да бъде признат "Мун" и последователите му ще бъдат преследвани, предсказва пророка.

Нострадамус има около 60 четиристишия в които описва интригуващи подробности за този Корейски религиозен лидер. Той споменава дори големите
масови сватби, които този Миротворец ще прави.

Д-р Мун, Шампион на мира, награден от Сената на САЩ през 2001 г. След няколко десетилетия на преследване той получава световно признание на усилията си за мир. Семейната Федерация, е централната организация въплащава иделите му за здрави семейства, като основа за свят на мира. Семейната партия, която той наскоро основа в Южна Корея, няма политически цели, а цели насочването на политиците в полза на изпълнението на тези идеали.

ЦЕЛТА НА МЕСИЯТА
ТЪРСЕТЕ СПАСИТЕЛЯ
Предсказания на Ванга
БИБЛИЯТА ПРЕДСКАЗВА
Друго с което може да ни е познат, е Купата на Мира - световен футболен шампионат, която той организира на всеки 3 години. А в Корея той е известен в пределите на футбола с това, че неговият отбор е седем-кратен национален шампион.

Лъжливите митове за д-р Мун и неговото движение произхождат от ролята му в Краха на Комунизма. По-конкретно чрез основания от него Вашингтон Таймс и Международната организация за Победа над Комунизма. Лявата схема в България допринася за яростните атаки и лъжи срещу Обединителната църква. Преди година Германският върховен съд обяви, че забраната за влизането на Мун е противоконстутиционна, а много правителства го посрещат дори на правителствено ниво.

Тази година Европейският съд по правата на човека в Страсбург осъди България за нарушаване на правото на религиозна свобода на членовете на Обединителната църква. Случаят се отнасяше до анти-религиозната практика на пост-комунистическата полиция. По тоталитарни методи, чрез медиите се разпространяваха фалшиви, страховити слухове за "секта", "самоубийства"; фабрикации целящи да оправдаят насилие и полицейски своеволия срещу тях.

Така днес мого от наивните критици са опровергани, а д-р Мун се ползва с все по-голямо признание. Хиляди християнски пастори свидетелстват за чудесата обграждащи Учителя Мун. А през последните години д-р Мун направи редица Прокламации за Мир с призив да се сложи край на разделенията и бариерите между религиите и с общи усилия да изградим мирния свят за който всички копнеем.

Световния Мир е основната цел на д-р Мун. Сан Мьон Мун възстановява семействата и морала. Д-р Мун работи за изграждането на Световна Магистрала за да разреши икономическите и културните проблеми на света. Сектата на Исус и Муун са едно, понеже Исус води и подкрепя директно д-р Мун от духовния свят. През 2001 година дори основателите на другите световни религии призоваха в послание от духовния свят последователите им да изучават неговото учение и приемат неговата месиянска роля.

Библията и Нострадамус предсказват за него


Милиони смятат, че Сан Мьон Мун е Второто пришествие. Нострадамос пророкува за "Мун"; раждането му на Изток, преследван и неразбиран, носещ новата истина и спасение на света. Нострадамус заявява, че той ще обединява религиите срещу червеното (Комунизма).

Библията говори за появата на Червения Земй (Комунизма) и раждането на безгрешно момче веднага след това, което ще сложи края на Комунизма, ще мине през преследване и отхвърляне от това поколение и ще кани хората от цял свят на голяма Свадба, но много от поканените (хрисияните) не ще пожелаят да дойдат.

Според Библията Исус ще заяви на тези, макар и много вярващи и вършещи чудеса християни, "Не ви познавам, махнете се от мене злодейци", ако не приемат Второто пришествие. Както и във времето на Исус най-подготвените не го разпознават и се обръщат срещу него.


Предсказанията На Баба Ванга за Мун
Нострадамус: Не допускайте ядрена война
Нострадамус: Седемте знака на Нoстрадамус
Според Библията Второто пришествие ще бъде нова личност с "друго име, което никой не знае," а не самия Исус. Второто пришествие на Илия бе осъществено по същия начин, в лицето на Йоан Кръстител (друга личност, с ново име, но същата мисия).

В ръкописи от корейски пророчества от преди 500 години, в абсолютно съгласие с Библията и Настрадамус, се подкрепя твърдението, че Месията ще се роди на Исток (в Корея), ще бъде преследван преди да го разпознаят и приемат. И Библията и Нострадамус, и Корейските пророчества са единодушни, че името му ще бъде "Мун". Всички те са единодушни, че това ще се осъществи в нашите дни (края на 20, начал
ото на 21 век.).

Като чуете за небесния син идващ с облаците (от свидетели), заявява Библията, "вдигнете очи и знайте че скоро Царството идва." В множество послания от духовния свят основателите на основнте религии (Исус, Буда, Конфуции, Мохамед и др.) свиделства на своите последователи за Месиянската роля на д-р Мун. Те призовават земните си последователи да последват и разберат ученията на д-р Мун, да преодолеят различията си и да се обединят, както те самите са единни в духовния свят. Тези свидетелства бяха публикувани във всички основни вестници в САЩ и много други страни.

Предсказано е че ще бъде преследван

Добрите хора винаги са били преследвани и неразбирани. ПРЕДСКАЗАНИЯТА ГОВОРЯТ, че той, Месията, ще бъде преследван и неразбиран; хвърлян многократно в затвора. Дали наистина това не е Сан Мьонг Мун? Сектите не са проблема днес, а тесногледието, корупцията, аморалността и егоизма, които д-р Мун усилено работи да премахне.

Както и пророчествата предсказват той е преследван и хвърлян неколкократно в затвора. Но днес уж сектата или Империята на Мун е разпозната все повече като обратното, надеждата на света. Невежеството по отношение на приноса на Д-р Мун и признанието което той получавава по света е факт. Преподобния Мун не създава Обединителна църква, както някои мислят! Исус го призовава да обедини разделените и враждуващи помежду си деца на Бога - христианите. Секта -Сектата на д-р Мун/Муун е критикувана от комунисти, хомосексуалисти и други аморални сили. Дали империята на Мун наистина няма да донесе Световния Мир обещан от Бог? Времето ще покаже!Надеждата за мир, продължава да гори в сърцата на всички хора. Как може тази мечта да се превърне във реалност.

ДРУГИ ПРЕДСКАЗАНИЯ
Библията предсказва Второ пришествие
Корейски пророчества предсказват...
ВАНГА: Пророчества за Месията
Живота в духовния свят
Откровения
Предсказания на Тамара Глоба
Исус дава откровения на пастори
Настрадамус или Нострадамус, Предсказания, Пророчества, Ясновидство