Лявата схема в България

Posted on
 • понеделник, 1 декември 2008 г.
 • by
 • ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР
 • in
 • Labels:

 • Отишъл ли си е Комунизма у нас? Ни най-малко; бившите комунисти и агенти на ДС спъват работата на съдебната система и оказват тежък корупционен натиск. 

  Хората, които в момента са на власт и които в голяма степен произлизат от върхушката на престъпния комунистически режим, продължават да поддържат тази колосална заблуда в българското общество - а именно,премълчаването на истината за нечовешкия, престъпен характер на комунистическото управление у нас. Тези измамници са в основата и на криминалния ни преход от диктатура със силов натиск към икономическо заробване и мутренски терор.

  Отказът от правосъдие води до това, че закононарушителите остават в положение да продължават да развиват престъпната си дейност. Лесните печалби, придобити по престъпен и безнаказан начин заразяват, увличат и други хора да изберат този път на лична реализация.

  Вероятно корените на явлението са в комунизма и криминалния преход към т.нар. демокрация.
   Висшето ръководство на комунистическа България и основния репресивен инструмент на режима - Държавна сигурност, останаха във властови позиции и след 1989 г. Разкритията на Комисията по досиетата показаха, че и досега почти няма важна държавна институция (особено правоохранителните), която да не е инфилтрирана с агенти на ДС. Тези хора, в името на собственото си оцеляване, не са имали друг избор, освен да блокират правосъдната система, да я подложат на корупционен натиск. В противен случай те не просто биха се разделили с лукса на охолния си живот, но дори със свободата си, тъй като мястото им е в затвора. Да - комунистическата върхушка не само не беше наказана, но дори жертвите на комунизма не получиха нито обяснение, нито извинение от партията БКП-БСП, която сега лиши българите от помощта на Европейския съюз.


  ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН

  Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.

  Комунистическият режим е отговорен за това, че:

  1. отнемаше на гражданите всяка възможност за свободна изява на политическата воля, като ги принуждаваше да крият своята преценка за положението в страната и ги принуждаваше да изразяват публично съгласие за факти и обстоятелства с пълното съзнание за тяхната невярност и дори това, че те представляват престъпления; това то постигаше чрез преследване и заплахи от преследване към отделната личност, нейното семейство и близки;

  2. системно нарушаваше основните човешки права, като потискаше и цели групи от населението, обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак, въпреки че Народна република България още през 1970 г. се присъедини към международни актове по правата на човека;

  3. нарушаваше основните принципи на демократичната и правова държава, международните договори и действащите закони, като с това поставяше интересите на комунистическата партия и нейните представители над закона;

  4. при преследванията срещу гражданите използваше всички възможности на властта, като:

  а) екзекуции, нечовешки затворнически режим, лагери за принудителен труд, мъчения, подлагане на жестоки насилия;

  б) освидетелстване или настаняване в психиатрични заведения, като средство за политически репресии;

  в) лишаване от право на собственост;

  г) възпрепятстване и забрана за получаване на образование и упражняване на професия;

  д) възпрепятстване на свободното движение във и извън страната;

  е) лишаване от гражданство;

  5. безнаказано се извършваха престъпления и се предоставяха незаконни предимства на лица, които вземаха участие в престъпления и преследвания на други лица;

  6. подчиняваше интересите на страната на чужда държава до степен на обезличаване на националното достойнство и практическа загуба на държавен суверенитет.


  Приносът на Д-р Мун /Муун 
  за мирното разпадане на Комунизма

  Преподобния Д-р Мун е известен с ключовата си ролята за падането на Комунизма. Президент Рейган лично заяви, "Ние имахме желанието, но без Преп. Мун никога нямаше да спрем Комунизма."


  Неговия принос е основно идеологическата победа. Той посочва основните грешки на философията и практиката на тази сатанинска и безбожна сила. Основно чрез Вашингтон Таймс и други негови издания д-р Мун обръща силите в идеологическата Студена война. Вашингтон Таймс е най-цитирания вестник на САЩ и е източника на 95 процента от информацията във Радио Свободна Европа и Гласът на Америка по време на Студената Война.

  Чрез основаната от Сан Мьон Мун организация за "Победа над Комунизма" биват образовани милиони обществени, политически и религиозни лидери. Това успешно възпира нахлуването на Марксизма в Латинска Америка и много други страни от третия свят. Д-р Мун се явява основната сила която обръща запада, и подкрепя лидерите му за борба с тази Тоталитарна система. Това е и една от основните причини за нечуваното преследване и разпространяване на фалшиви слухове срещу д-р Мун и Движението му за Мир. Източниците на такива фалшиви обвинения са няколко и те могат лесно да се посочат. Техните цели както същност са далеч от морални и полезни за обществото.