До 2050 г. населението на земята ще достигне 9 милиарда

Posted on
 • събота, 7 август 2010 г.
 • by
 • ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР
 • in
 • Labels:
 • До 2050 г. населението на земята ще достигне 9 милиарда жители. Бедността ще се задълбочава, ако нещо не се промени. Тази перспектива се базира на факта, че увеличаването на населението идва основно от бедните страни.


  ООН предупреди, че до 2050 г. населението на Земята ще бъде над 9 милиарда
  Броят на живеещите в развиващите се страни ще продължи да се увеличава стабилно

  Business Post

  Според анализ на организацията населението на България тогава ще бъде 4.9 милиона души, като 40% от тях ще бъдат на възраст над 60 години. Общият брой на възрастните хора в световен мащаб тогава ще бъде над един милиард.

  Населението на Земята ще бъде над 9 милиарда души до 2050 г., смятат авторите на официален преглед на ООН за жителите на планетата. Според доклада броят на хората на възраст над 60 години дотогава вече ще бъде над 1 милиард.

  „Най-голямата промяна ще бъде в развиващите се страни, които ще трябва да се справят с новата ситуация с инвестиции в образованието и грижите за възрастните хора“, заяви ръководителят на Отдела за населението към ООН Ханя Злотник.

  През следващите 40 години населението ще се увеличи с 2.5 милиарда. Нарастването е равно на броя на населението на Земята през 1950 г. То ще засегне най-вече развиващите се страни – броят на живеещите в тях ще се увеличи от 5.4 до 7.9 милиарда.

  Според ООН броят на населението в развитите страни няма да се промени съществено и ще остане около 1.2 милиарда души. Авторите на доклада смятат, че броят на живеещите в развитите страни дори би спаднал, ако не е имиграцията от по-слабо развитите държави, възлизаща на около 2.3 милиона души годишно.

  В резултат на намаляващата раждаемост и увеличаващата се продължителност на живота, населението особенно в развитите страни ще застарява значително. До 2050 г. броят на хората над 60-годишна възраст в развитите страни ще достигне 406 милиона. „Населението на света застарява забавянето на нарастването на броя на населението“, подчерта Злотник.

  Според анализа населението на България ще намалее с 35% до 2050 г. и ще бъде малко под 5 милиона. 40% от жителите на страната тогава ще бъдат на възраст над 60 години. Българите ще сме малцинство. Гъстотата на населението също ще спадне значително – от сегашните 70 на 45 души на квадратен километър.

  Демографският взрив
  ..
  Особен ръст по отношение на броя на населението се забелязва в средата на ХХ век, когато във времето след Втората световна война... е предприема решителна борба с многобройните болести, причинени от глада, лошата хигиена и епидемиите. Постепенно се разширява ойкуменът (пространството, населено от хората), променя се и се обогатява хранителната база, променя се начинът на производство. Това води до рязко спадане на ръста на смъртността при запазване на високи стойности на раждаемостта в тези страни.

  По своята същност явлението демографски взрив представлява радикална промяна във възпроизводството на хората, в резултат на която настъпват съществени промени в баланса на времето между раждането и смъртта на хората. Както вече се посочи, главната причина за този безпрецедентен ръст в количеството на населението е рязкото снижаване на нивото на смъртността.

  Статистиката показва, че на човечеството му бяха потребни 2 милиона години, за да достигне през 1804 г. един милиард жители на планетата. Вторият милиард е отчетен през 1927 г. Оттогава всеки нов милиард се прибавя за много по-кратко време.

  Ройтерс
  В богатите държави населението ще застарява, което ще доведе до недостиг на работна ръка. Само САЩ правят изключение от тази тенденция, тъй като там има повече имигранти. Индустриалните държави, където сега живеят близо 1,2 млрд., ще останат със същото население през 2050 г., докато в развиващите се държави то ще достигне 8,2 млрд. Изключително бързо се очаква да се увеличи населението в най-слабо развитите 48 държави на планетата.


  ДО 2050: НОВА СТУДЕНА ВОЙНА, ЛИПСА НА ВОДА, ПОВЕЧЕ
  Автор futurist

  Авторитетното списание “Фючърист” беше един от първите източници, които предсказаха явления като интернет и виртуалната реалност, както и края на Студената война

  В средата на третото десетилетие на XXI век броят на милионерите ще достигне 1 млрд., а водата ще стане толкова важна, колкото нефтът през миналото столетие, прогнозира “Фючърист“.

  Авторитетното списание беше един от първите източници, които предсказаха явления като интернет и виртуалната реалност, както и края на Студената война. В ежегодния си обзор в края на 2007 г., изданието публикува 10 прогнози, които могат да се сбъднат през настоящия век. Повечето от тях са тревожни.

  1. През 2025 г. броят на милионерите ще достигне 1 млрд., благодарение на глобализацията и технологичните иновации. В същото време 2/3 от населението на земята ще страда от липса на вода.

  2. Умни материали и текстил (SFIT) ще навлязат широко в бита. Става въпрос за дрехи, които променят цвета си и ухаят, маратонки, свързани с iPod устройства, каквито вече “Найк” пусна, и други екзотики.

  Макар и в момента индустрията на подобни продукти да се оценява само на 400 млн. долара, в бъдеще европейската и американската текстилни промишлености ще възобновят интереса си към умните материали.

  3. Задава се нова Студена война между САЩ, от една страна, и Китай и Русия, от друга. Заплахата от нея ще измести тероризма на втори план във външната политика на Америка, която ще се опита да възпрепятства сближаването на двете големи държави.

  4. Обществото ще осъзнае силно нуждата от преминаване към безкешови плащания. Причина за това ще бъде развитието на технологиите за оптично сканиране, които в следващите пет години ще направят още по-лесно създаването на фалшиви пари.

  5. В близко бъдеще може да възникне криза на биологичното разнообразие на планетата, която ще бъде от 100 до 1000 пъти по-сериозна, отколкото всички досегашни в историята на човечеството.

  Природата може да се окаже на границата на изчезване в условията на пренаселеност, разрушаване на околната среда и невиждано изразходване на земните ресурси. Всяка страна е длъжна да предприеме съответните мерки.

  6. Водата през XXI век ще придобие същата важност, както и нефтът през миналото столетие. Дефицитът на прясна вода и сушата ще засегнат цялата планета, вкл. и развитите страни. Все по-важни ще стават опреснителните станции, които ще осигуряват голям процент от питейната вода на щатове като Калифорния.

  7. Към 2050 г. населението на Земята ще достигне 9,2 млрд. Това е със 100 млн. повече от първоначалните прогнози на ООН, тъй като раждаемостта в развиващите се страни намалява по-бавно от очакваното. В същото време расте продължителността на живота на хората в развитите страни.

  8. Увеличава се опасността от наводнения в африканските страни. През 2080 г. под угроза ще бъдат 70 млн. жители на черния континент, ако световният океан се покачи с прогнозираните 38 см. Урбанизацията в много африкански страни, свързана с мащабно градско застрояване, променя естествените водни потоци.

  9. Поскъпването на природните ресурси може да даде тласък на широкомащабно усвояване на Арктика. Интерес за световната икономика ще представляват не само нефтът и природният газ, но и метали като никел, мед и цинк, прясната вода и др.

  Страните от арктическия регион ще бъдат изправени пред трудния избор дали да затегнат контрола върху ресурсите или да намерят начин за справедливо разпределение между всички държави.

  10. Все повече важни решения ще се вземат не от хората. Електронни екипи, работещи в мрежа, и роботи с изкуствен интелект ще решават проблеми в области като финансите, здравеопазването, образованието и даже в политиката.

  Дотам ще се стигне, тъй като технологиите усложняват толкова много живота, че човекът вече не е способен да предотвратява катастрофи в резултат на свои грешки.

  Netinfo.bg