Три пъти по-ниска раждаемост от смърността в България; „Ударихме дъното"

Posted on
 • сряда, 28 юли 2010 г.
 • by
 • ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР
 • in
 • Labels: , ,
 • Три пъти по-ниска раждаемост от смърността в България


  България е страната с най-висока смъртност от всички страни членки на европейската общност и по информацията на Министерството на здравеопазването, вече
  „Ударихме дъното по раждаемост“. 

  Какво е семейството? Училище на любовта

  Ако целта на живота е да създадем истински семейства и развием истинска любов, то ние определено вървим в обратна посока; все повече егоизъм и нежелание да обичаме и влагаме за децата си. Или по-скоро да имаме малко деца ида ги глезим и правиме егоисти. Това води към все по-малка раждаемост и все повече социални проблеми, като резултат. Добави и младежите напускащи страната ни и ситуацията става сериозна.

  По официалните данни от 27,07,2010г. смъртността в България е 14,2 души на всеки хиляда жителя! Тревожна е и тенденцията, че България заедно с Латвия се намират на дъното на страните с естествен прираст едва 3,6 на хиляда. Латвия е даже пред България в списъка на смъртност на населението в Европа.

  Научете езика на любовта 
    Х-ки на успешните семейства
  Есе "Преродени без Любов" 
  От времето на реформацията и контра-реформацияата, семейството било поставено в центъра на християнския идеал. Противно на християнската концепция, епохата на Просвещението и още повече през 19 в., се явява друго мислене, което се налага като традиция. Според него, семейството е институция, която подтиска личността.

  Нахлуването на този хуманистичен (материалистичен) светоглед от Запада полиява и  отрицателния естествен прираст на населението в България. От данните абсолютно логично се тълкува, че населението на България застарява. Това прави тревожни очакванията за бъдещето и икономиката на страната.

  По данните на европейската статистическа служба в момента населението на Европа е приблизително равно на 501,1 млн. жители. Наблюдава се тенденция на слаб прираст, за сравнение през 2009 г. населението на ЕС е било 499,7 млн. жители.

  Нивото на раждаемост е 10,7 на 1000 жители, което е почти три пъти по-високо в сравнение с раждаемостта в България. Въпреки това се наблюдава лек спад в раждаемостта за предходната 2008 г. По данни на "Евростат" раждаемостта е била 10,8 на 1000 жители. За една година в ЕС са се родили около 5,4 млн. деца.

  На челно място в таблицата по раждаемост се нареждат Ирландия, Великобритания и Франция.

  През изминалата 2009 година регистрираните смъртни случай сред населението на Европа са били 4,8 млн. души и ниво на смъртност 9,7 на 1000 жители. Това определя и положителния естествен прираст на европейското население. За увеличаване на населението в Европа важно значение имат и миграциите. Като според официални данни за 2009 година около 60% от увеличението на населението в ЕС се дължи на миграция. Мигриращите са преобладаващо от мюсюлмански произход. По тази причина до 2050 година много западни страни ще бъдат с преобладаващо мюсюлманско население. Затова е важно религиозните, етнически и други напрежения възникнали от това да се разрешават още от сега по мирен път.

  Федерацията за мир иницира множество проекти в тази насока.


  Д-р Харви Карп: Как да изградим спокойни и щастливи деца 
  Контра-културната революция: Свободния секс и война срещу Семействата
  Как децата развиват способността да изпитват емпатия?