Със сърцето - бихме опознали Бог по естествен начин

Posted on
 • понеделник, 10 май 2010 г.
 • by
 • ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР
 • in
 • Labels:
 • Първоначално хората биха опознавали Бог по естествен начин

  "Ако не беше грехопадението, хората по естествен начин биха разбирали какви трябва да бъдат взаимоотношенията им с Бог..."

  Ако човек не беше извършил грехопадение и водеше рода си от първоначалните родители на доброто, нямаше да спорим за това съществува ли Бог или не. Хората съвсем естествено щяха да разбират за Него от самото си раждане. Как мислите, бебето в утробата на майка си учи ли се да суче? Та нали, само като се появи на бял свят и види майчината гръд, то веднага започва да суче. То веднага разбира всичко! Ако не беше грехопадението, хората по естествен начин биха разбирали какви трябва да бъдат взаимоотношенията им с Бог, биха решавали всички проблеми и разбирали предназначението си.
  Но в следствие на грехопадението забравихме всичко. В резултат на това се създаде свят, в който хората дори се съмняват в съществуването на Бог! Това е горчив факт.

  Човекът е шедьовър сред цялото творение във Вселената. Вие дори не можете да си представите колко велик и прекрасен е този шедьовър! Ако съществува абсолютен Бог сътворил човека, нима Той би го създал неспособен да разбира Неговите думи, погледи и чувства?

  Ако Адам и Ева бяха станали баща и майка на човечеството, приличащи на Бог, всички техни потомци во веки веков щяха да осъзнават факта за Неговото съществуване чрез облика на човешките прародители. Всички съмнения в съществуването на Бог биха били безпочвени! Ако не беше грехопадението, хората биха могли да виждат Бог по всяко време. Той би се появявал при първия им повик. В този случай кой би отричал Неговото съществуване? Това би било невъзможно. (Благословеното семейство и идеалното Небесно Царство I, 307)

  “Бог съществува” – това не са само думи. От Принципа разбираме за взаимоотнощенията между субект и обект и стигаме до извода, че Бог непременно трябва да съществува. Обаче, първоначалният процес на опознаването Му би трябвало да бъде друг. Бог е съществувал и преди да се замислим за това. Той неразделно властва над нас и всички наши усещания. Така би трябвало да бъде от самото начало. Няма нищо по-важно от осъзнаването на този факт!
  В съответствие с Принципа логическото разбиране на Бог трябва да следва осъзнаването на Неговото битие, а не обратно. Ние чувстваме студ не защото сме разбрали за понижаването на температурата. Ние разбираме, че температурата се е понижила когато чувстваме студ, нали? По същия начин, ако Бог съществува, вие трябва да чувствате това със всяка клетка на тялото си! Проблемът е в това, как да се постигне това състояние. С други думи, задачата ни се състои в това да заемем такава позиция, която би ни позволила да чувстваме.

  Трябва да сте способни да възкликнете “Отче!” в момента в който се събудите или когато няма никой около вас! Ако вътрешната страна на живота ви е изпълнена с такава тъга по Небесния Баща, че дори забравяте за храната и съня, тогава щом възкликнете: “Отче!” веднага ще почувствате, че Го държите за ръка! С вас ще се случват неща, приличащи на сън. Възкликвайки: “Отче!” на момента ще се окажете в обятията Му! Как да придобиете такива ярки преживявания? Знайте – те са най-ценното в нашия живот на вяра.
  Степента на вяра на даден човек може да се определи по възприемчивостта му към такива преживявания, по нивото му на чувствителност и по броя на тези преживявания. Ако сърцето ви е изпълнено с такава любов и отивате някъде, размишляваки какво трябва да направите, Бог ще се появи около вас преди да сте Го помолили за това! След като имате такова преживяване, естествено ще Му благодарите.

  Обединителния принцип на д-р Сан Мьон Муун
  Архангела и Адам и Ева съгрешват със сексуалните си части
  Небесната Библия: Защо Бог е невидим?
  Принципът на Обединителната църква нарича Бог невидим абсолютен Субект, в Който хармонично се обединяват двойнствените характеристики. Притежаващият ги Бог създаде Адам и Ева като Свои разделени въплъщения. Той искаше те да порастнат и хоризонтално да се обединят един с друг чрез любов, а Самият Той да стане центърът на тяхното единство, заемайки вертикално положение спрямо тях. Това означава, че когато Адам и Ева достигнат до зрялост / съвършенство, мъжкото начало на Бог влиза в душата на Адам, а женското – в душата на Ева. Това не означава разделяне на Бог. Просто Той, като Субект на двойнствените характеристики, може да обитава душата и на Адам, и на Ева.

  Бог е Същност в която хармонично са обединени двойнствените характеристики, нали? До сега не е ставало дума за това, че Бог който заема неутрално положение е единна Същност, водена от любовта. И така, трябва да добавим, че Бог е единна Същност чието ядро е любовта.