Гледане на ръка (Хиромантия): Сърце, любов, истина, чувства и воля

Posted on
 • понеделник, 4 март 2013 г.
 • by
 • ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР
 • in
 • Labels: , , , , , , ,
 • Принципи на Хиромантията:

  Сърцето и любовта зависят от основните фунции на духа: Интелект, Емоции и Воля 
  Гледане на ръка (Хиромантия): Сърце, любов, 
  Хиромантията (гледането на ръка) е много точна и логична наука. Тя показва принципите по които ние сме създадени да живеем, дарбите които са дадени на всеки един от нас, както и до колко ние ги използваме правилно. Ръката може да ни служи като ориентир, карта и пътеводител. За да разберем какво ръката показва за нашето сърце, любов, разбиране на истината, чувства и желания, трябва да разберем принципите и логиката на нейната структура.

  От Обединителния принцип знаем, че интелекта, емоциите и волята са трите основни функции на духа, които са в непрестанно действие. Също се казва, че "Без правилното функциониране на емоциите, интелекта и волята, ние не можем да живеем живот на истински човешки същества." Тези неща са ясно изразени и на ръката.


  Човешкият интелект, емоции и воля са хармонично развити и блансирани с център Сърцето, обяснява Обединителната философия. А Сърцето е в основата на човешката личност. За да разчетем ръката правилно, трябва да разбираме как сърцето (любовта) се проектира чрез трите функции на духа: интелект, емоции, воля. В главата "Същество със Сърце" е описано тяхното действие:

  Обяснението на Обединителната философия
  Гледане на ръка (Хиромантия): Сърце, любов, истина, чувства и воля, как да гледам на ръка, как да четем ръката
  На схемата: От Сърцето се задвижват Интелекта, Емоциите и Волята, които се проектират съответно в търсенето на Истина, Красота и Добро. Тези стремежи дават началото съответно на Науката (философията), изкуствата и етиката (морала). 

  "В грешните хора функцията на духовната душа е често по-слаба и доминирана от физическата душа. Например, някои хора може би имат добре разжит ум, но им липсва емоционална зрялост или силна воля да вършат добро. От друга страна, ако човек наследи Божието Сърце, неговият интелект, емоции и воля се развиват хармонично и духовната душа ще господства над физическата, така че и те ще са в харрмонична ръзка на даване и получаване. 

  Сърцето е движещата сила, която стимулира интелекта, емоциите и волята и е в основата на истината, красотата и доброто. Интелекта е способност за познание, стремеж към такива ценности, каквато е "истината". Емоциите са способност да се чувства радост, ярост, съжаление, щастие и те се стремят към ценностите на "красотата". Волята е способност, която определя съзнанието на човека и търси "доброто". Първоначално всички те могат да функционират, мотивирани от Сърцето... Сборът между интелекта, емоциите и доброволните действия, е културата." (Основи на Обединителна мисъл, стр. 108)

  Хиромантията за интелекта, емоциите и волята
  Гледане на ръка (Хиромантия): Сърце, любов, истина, чувства и воля, как да гледам на ръка, как да четем ръката
  Гледането на ръка също помага да разберем как интелекта, емоциите и волята функционират. В Хироманията редът е "Емоции, Интелект, Воля". Разбира се ръката не лъже, тя е сътворена от Бог, но на лицето редът е различен (от горе на долу: Интелект, Емоции Воля). Следователно, много зависи от ъгала под който ги разглеждаме. Ето и значението на палеца:

  Палеца е като пирамида:  
  гледане на ръка - хиромантия
  - върха    -   Воля       (Завършеност) 
  - средата -   Интелект (Разтеж) 
  - основата - Емоции   (Формиране)


  Палецът е разделен на 3 части, които отговарят на трите периода на израстване; Формиране, Разтеж и Завършеност (детство, юношество и зряла възраст). Основата на палеца е емоцията (чувствата). Тя е най-широка. Интелектът е средната фаланга, а върхът на палеца е волята. Тя е най-високо. 

  В живота интелекта се проявява в търсенето на истината. Това е средния пръст, който е най-дълъг (центърът на ръката) и показва връзката ни с Бог. Така съседните два пръста, проекция на емоциите (търсенен красота) и волята(търсенето на добри взаимоотношения) се явяват подкрепа и изява на истината (все едно двете и ръце). Затова основното в живота ни трябва да е връзката ни с Бог, а творчеството и вършенето на добро трябва да са изява на това.

  Развитието на сърцето според ръката
  Гледане на ръка (Хиромантия): Сърце, любов, истина, чувства и воля, как да гледам на ръка, как да четем ръката
  Ето логиката на човешкото развитие според ръката: Детето първо попива и възприема емоциите, но родителите са субекта, след това развива интелекта (и израства към самостоятелност). Понеже иначе емоциите се променят, влияят от другите и са нестабилни. Човек който не е развил интелекта, за да може да ги контролира и насочва в правилната посока не може да създаде стабилно семейство и би имал сериозни психически проблеми. Без баланс между емоции, интелект и воля личността е незряла. Зaщо е така?

  Емоциите: Безименния пръст е израз на "Търсенето на красота" - проекция на "Емоциите". Той съответства на връзката с Творението. Затова линиите водещи към него показват творческите стремежи. Но от Обединителна мисъл знаем, че те са като измерител - проверяват дали нещо се чувства добре или зле. Тяхната цел не е да ни водят. Ние трябва да сме субект над тях (зрялост), а не те над нас (незрялост). Емоциите сили са тези, които свързват действията на даване и приемане във Вътрешната четири позиционна основа; Разум - Концепции. Следователно те зависят от мислите и разбиранията ни.

  Ако мислиш, че даден човек е добър (красив, приятен, внимателен) и това съответства на въприетите от теб концепции, тогава ще изпиташ приятни чувства към него. Ако мислите обаче са негативни, тогава ще се отвратиш и изпълниш с неприятни чувства. Това често са неосъзнати - подсъзнателни процеси. Затова един от петте най-видни съвременни психолози, Елис, лекува психични заболявания като коригира логиката и така резултатните болни емоции.

  Човек, безконтролно воден от емоциите си често ще изпада в безмислени депресии. Резките промени на настроенията го правят много нестабилен. Емоционалните хора са лесна жертва на чужди манипулации, както от клюките на другите, така и от влияния на лош духовен свят. Зрелите емоции са балансирани с интелекта и волята. При тях не се получават такива проблеми. Да речем, че човек чувства силно желание да направи нещо, но няма волята да го стори. Това е безхарактерност. Той със сигурност е така в много области на живота и това го изпълва с вътрешни борби и терзания.

  Интелекта: Средния пръст е израз на "Търсенето на истината" - проекция на "Интелекта". Той съответства на връзката с Бог и показва дали Съвестта на човека работи според "Истината" или се отклонява (дали коректно определя кое е добро, кое зло). Знаем схемата Съвест - Истина - Бог. Ако нашето разбиране за истината се разминава от Абсолютните принципи и закони на Бог, то съвестта ни не може да функционира правилно; дори се обединява със Злата ни душа и ни кара да вършим зло. Но отново баланса с емоциите и волята е много важен, в противен случай прекалено принципните хора стават сухи, стриктни и безсърдечни. Това отново показва погрешни концепции, несъответстващи на Божия идеал.

  Волята: Показалецът е израз на "Търсенето на добро" - проекция на "Волята". Той съответства на връзката с хората. Съвършенството е когато човек разиве волята си (най-висшето, обединяващо предишните две и фокусиращо ги вертикално към практически, добри действия). Например в спорта, интелект и емоции са абсолютно фокусирани на целта. Спортиста е абсолютно спокоен и фокусиран, без мислите и чувствата му да се разсейват безцелно във всички посоки. Затова казваме, че спорта помага за развитие на характера и за обединението на духа и тялото. Но силната воля, без разбирането на истинските ценности, може да превърне човека в зъл. Той има силния характер да се бори за целите си, но липсват моралните ориентири.

  Как семейната среда определя нашата емоционалност

  Гледане на ръка (Хиромантия): Сърце, любов, истина, чувства и воля, как да гледам на ръка, как да четем ръката
  Следователно, при разпределението на ръката Емоциите са първи, защото първи се развиват в живота. Те изминават дълъг път докато достигнат зрялост и в крайна сметка играят основна роля през целия ни живот. Но интелекта е този, който ги направлява според истината и законите на Бог. А в крайна сметка върху линията на сърцето, най-дълбоките емоции са тези, които достигат под пръста на Доброто - израз на Волята.  
  Гледане на ръка (Хиромантия): Сърце, любов, истина, чувства и воля, как да гледам на ръка, как да четем ръката
  Как децата развиват способността да изпитват емпатия? 
  Хиляди сключват брак в международна масова сватбена церемония 
  Седмица на брака: Научете езика на любовта на вашия парньор
  Развитието на тези най-дългоби (най-интимни) емоции зависи от емоцианалната среда в първите години на живота (преживяни в семейството). Видът интимност (любов) преживяна от родителите, в този най-ранен период, е видът интимност (любов), която детето ще търси през целия си живот. 

  Затова трябва да има истински семейства, изпълнени с любов, разбирателство, доверие и хармония, за да могат бъдещите поколения да израстват като зряли личности. Но съвременнат култура на свободен секс, лъжи и невярност води само към корупция, егоизъм и насилие в обществото. А от къде произлиза свободния секс - от първите човешки предци! Защо те съгрешиха - защото пренебрегнаха "истината" дадена им от Бог. 

  Защо има зло в света и как да го коригираме 
  Гледане на ръка (Хиромантия): Сърце, любов, истина, чувства и воля, как да гледам на ръка, как да четем ръката 
  Ръката показва къде нещо се е отклонило, какво блокира правилния път и как трябва да го оправим. Гледайки ръцете на много хора можем да направим изводи и за цялото човечесто. Изводите абсолютно подкрепят откровенията на Божествения принцип

  Във възстановяването определено се почва от интелекта (разбирането на истината, определящо правилната връзка с Бог). Първо разбираме истината, после си коригираме насила емоциите - понеже там понякога е голем кошмар. И накрая развиваме и правилната воля - зрялост (обединение на дух и тяло). 

  Ръката ясно показва, че безразборните сексуални връзки водят то много лоши изменения върху всички други линии на ръката. И най-лошото, тези изменения се наследяват от потомството и трябва да бъдат оправени от него. Това доказва, че грехопадението е било сексулана злоупотребаЕва се впусна след емоциите без да мисли и последва Луцифер в непринципна сексуална връзка! Ако беше зряла, да размисли малко, щеше да разбере, че тези чувства са незряли и няма да я доведът до нищо хубаво. Точно както Принципът казва - били са незрели. Емоциит са ги подлъгали в погрешна посока, че и до ден днешен това се постаря навсякъде около нас. Колко млади момичета, поради липсата на зрялост, се впускат в сексуални връзки, мислейки, че това е истинската любов и скоро се оказват бременни и изоставени. 

  В "Благословията и идеалните семейства" пише, че както грешната любовна емоция, така и чувствата на страх са тласнали първата жена, Ева в греха:
  "В момента когато сексуалните емоции се появяват между Адам и Ева, кой извърши грях първи? Ева, която от страх скочи да бъде прегърната, първа извърши греха."
  Но дори и тогава, не беше ли Логиката на Луцифер (интелекта), дето им даде идеята преди това? Луцифер е този, който й показва, че сексуалността е нещо вкусно, желано, приятно за очите и на докосване. А е трябвало, не той да е субекта, а те да са зряли да размислят, че и да питат Бог.   Всъщност заповедта на Бог, "от плода на познанието, не яжте", се отнася точно до сескуалното познание. Едва когато бяха достигнали зрялост, Бог щеше да ги благослови, като съпруг и съпруга. Тогава те щеше наистина да се наслядят на красотата на сексуалните връзки. Но незрялата им любов, отделена от Бог, роди незряло и егоистично потомство. Хиляди години човечеството страда заради това и чрез религии и философии търси пътя да достигне морална и духовна зрялост.

  Затова на сексуално развратените хора върху ръката се появява обръч започващ от показалеца и стигащ до малкия пръст. Този обръч показва, че връзката с Бог, истината и красотата са блокирани. Те може да имат матерялни взаимоотношения с хората, но те са отделени от Бог. 

  Ако пък е имало повече от един сексуален партньор в живота, това е изразено под малкия пръст (израз на матерялното търсене) и над линията на сърцето. Това е областта на ръката показваща сексуалните връзки, които са матерялната изява на сърцето (любовта). Ако линиите отбелязани там са повече от една, то бракът ще е застрашен - сърцето е разкъсано и не е отдадено на един. Това пък показва, че човека няма да бъде напълно щастлив. 

  Ако погледнем на лявата ръка, която отговаря за наследеното от предците, ще открием дали това е резултат от прелюбодеяния на човека или от наследени прелюбодеяния на неговите предци, които той трябва или да преодолее, за да ги освободи, или да повтори и така проклятието над него и потомството му да стане още по-силно. Колкото по-голямо, толкова по-голямо изплащане трябва за да се освободим и достигнем истинска и щастлива любов. (Принципи на творението)
  Гледане на ръка (Хиромантия): Сърце, любов, истина, чувства и воля, как да гледам на ръка, как да четем ръката
  Гледане на ръка (Хиромантия): Сърце, любов, истина, чувства и воля, как да гледам на ръка, как да четем ръката