Ползата от Брака и Семейството за Обществото

Posted on
 • неделя, 4 юли 2010 г.
 • by
 • ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР
 • in
 • Labels: , , , ,
 • Семейството е основата за здравото общество и световния мир
  Ползата от Брака и Семейството за Обществото
  Ползата от Брака и Семейството за Обществото
  Структурата на Семейството: Четирете свери на сърцето
  Движение и усилия за подкрепа на семействата
  Брака, семейството и световния мир
  Ползата от Брака и Семейството за Обществото

  Ползата от брака и семейството за обществото
  Социални изследвания показват единодушно, че брака и семейството са крайъгълния камък не само за успешния индивидуален и обществен живот, но и за доброто общество.
  Децата с разведени родители е по-вероятно да развият лошо поведение. В сравнение с деца в семейства с двама родители, децата във всички други видове семейства имат високо ниво на поведенчески проблеми и по ниски резултати в образованието.
  Да оставите детето да го гледа чужд човек е рисковано. Дори кратък престой на децата в такива развалени семейства може да им окаже лошо въздействие. Децата са така устроени, че попиват емоционалната атмосфера от средата около себе си.

  Според възрастта се променя и влиянието на наследствеността и средата върху развитието на детето. В най-ранна възраст средата влияе в най-голяма степен върху формирането на нашата личност. С израстването постепенно превеса минава към наследствеността. Към 30 годишна възраст съотношението на наследствеността и средата като влияние върху развитието е 4 към 1 , т.е. 80% наследственост и 20% среда. Преди 20 г. наследствеността и средата имат еднакво значение, т.е. 50% на 50%. Преди 10 г. децата почти безусловно отдават приоритет на средата.

  Структурата на мозъка се формира до към третата година
  Известен е Факта, че ако детето до 7 години няма възможност да общува с хора чрез речта, то никога няма да се научи да усвои език. През 1920 г. в Индия намират две момичета в семейство на вълци. Малката била на 2-3 години, а голямата – на 7-8 г.

  Неефективността на презервативите: Абсолютен провал
  До 2050 г. населението на земята ще достигне 9 милиарда 
  Три пъти по-ниска раждаемост от смърността в България
  Отначало момичетата се държали като вълци – бягали на "4 крака", през деня се забивали в най-тъмния ъгъл, през нощта – виели, събличали всякакви дрехи с които се опитвали да ги облекат. Хранели се като животни, пиели ближейки с език. Малкото детенце починало след година, а голямото така и не станало човек. Така и никога не се научила да говори. С огромен труд научила 45 думи. Периодът в който можела да развие емпатия и интелект бил отминал.

  Лекарите в такива случаи констатират олигофрения в степен идиотизъм. За жалост – известни са стотици такива случаи. И винаги - ако детето не е чувало човешка реч и не е общувало с други хора до 7 години, то никога не може да стане човек. Ако в първите 3 години то не е получавало любов, ласки, разбиране, то никога не ще може да ги развие към другите.
  Запомнете следния факт: Ако в първите години от живота на детето не се развива мозъка, то в следващите – няма да се развие никога.
  До третата година мозъка на детето улавя 80%, а до седмата година формирането на мозъка е завършено. Трагедията на педагогиката е че човечеството много векове не е знаело как ефективно да развива интелектуалните способности на човека и е започвало обучение тогава, когато развитието на мозъка спира.
  Психолозите са категорични, че семейната среда е незаменима за развитието на детето. Първите 3 години в най-голяма степен ще определят развитието на личността.
  Това се отнася в най-голяма степен за оформянето на емоционалното развитие на характера, сърцето, но също така и за базата за бъдещото интелектуално развитие.

  Факт е, че IQ – коефициент на интелигентност при възрастните е невъзможно да се увеличи, даже и при целенасочени занимания. Но при децата – може. Именно при децата произтича процеса на интензивно формиране на интелектуалните способности. А самия механизъм на формиране е елементарен: колкото повече факти достигнат до мозъка на детето, толкова повече възможности има да анализира тези факти. Изобщо мозъка се развива само в процес. Процес на мислене при детето има, когато в мозъка проникнат всевъзможни факти (чрез петте сетива).

  Някои биха заключили, че за да направиш детето гениално е добре да го научиш да чете до три години. Истина е че ако през първите три години не се образува солидна основа, след това е по-трудно. Не те правят една основна грешка - развитието на детето минава през три етапа. Интелект не е първия от тях. Освен ако не искате да направите децата си материалисти и безсърдечни компютри.

  Три етапа в развитето на детето
  Ако представим развитието на детето като пирамида разделена на 3 части, то основата - най-масивната част, е емоционалното развитие. Затова в Обединителната семейна терапия говорим за развитие на Сърцето и характера. С други думи в най-ранна възраст детето трябва да преживее зряла емоционална среда на любов, разбирателство, чувствителност към другите. Този емоционален фундамент ще бъде основата за последващото правилно развитие на интелекта и волята.

  Влияние на детето оказват съвсем неочаквани вещи, но скуката може да го унищожи като характер. Затова празната или прекалено позната стая е вредна за детето. То трябва да вижда и преживява нови и интересни неща за да се развива. Така прекаленото предпазване от страна на родителите всъщност задушава неговото развитие. Никога не игнорирайте плача на детето. За да може то да научи правилна любов и интимност по-често го вземайте на ръце. Не се притеснявайте да спите заедно с детето. Тези неща ще засилят неговата сърдечна връзка с вас, чувството му за сигурност, а това ще е основа и за бъдещата му несависимост и емоционална зрялост. Тя разбира се зависи и от вашата емоционална зрялост; Нервността, притеснението, неуважението на родителите са заразни, те се предават на детето.

  Ако през пътвия етап на развитието е най-важно децата да развият добри сърдечни взамоотношения и чувствителност към сърцето на другите, то във втория период инелектуалното развитие взима превес. Но въпреки това от гледна точка на развитието ни като добра личност това е период на усвояване на моралните норми и етика на поведение.

  Третия етап, върхът на пирамидата на образованието, е свързано с волята, но практически това е развитието на професионалните умения. Но представете си какво представлява човек който е професионален гений, но му липсват съсестта, сърцето, етиката и морала. Да може би сте се сетили - точно това е проблема на съвременното образование, в него липсва основата за възпитанието на добри, съвестни и морални личности. Като резултат обществото е пълно с корупция, престъпност, насилие, разводи, недовери и т.н. Не че нямаме технически и политически специалисти. Просто на тях им липсват съветта и моралните норми необходими за да ползват гениалността си за добро. Вместо това те я използват за егоистично самообогатяване за сметка на обществото.

  След тези факти мога да ви пожелая само едно: Нека вашата любов и добрина направят дете ви добра личност, за да може то да ви направи щастливи родители. Нека така да създадем едно по-добро и морално общество.