Любовта и философските й противници: Общото между Ницше, Маркс и Хуманизма

Posted on
 • вторник, 26 юли 2011 г.
 • by
 • ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР
 • in
 • Labels: , , , , , , ,
 • Любовта и философските и противници: Общото между Ницше, Маркс и Хуманизма
  Ако се замислим за философските противници на любовта на първо място ще трябва да поставим философи като Ницше, Маркс, Енгелс и други атеисти, материалисти.

  Защо ли? Техните философии не са донесли любов. Напротив философията на Ницше и Карл Маркс са донесли само омраза, неприязън и масови убийства. Определено това няма нищо общо с любовта, освен ако не говорим за "любов" към убийствата.

  Ницше в плихиатричната клиника

  Атеистичната идея на Ницше за "Свръх човека" поставя силата (насилието) като основна цел за съвършенство. Тя вдъхновява диктатори като Хитлер и довежда до смъртта на милиони. Едва ли ще открием любов дори в диктаторската злоупотреба на Хитлер със собствения му народ.

  Ницше полудява, и така е било с всички, който променят по своя материалистичен начин древните учения на Заратустра за борбата между доброто и злото.

  Карл Маркс и Ф. Енгелс надминават злата "гениалност" на Ницше и дават философското оправдание на масови убийства отнели живота на 150 милиона невинни жертви в мирно време. Те също отричат Бог и се изправят срещу религията и традиционните християнски ценности. Издигайки в основата на философията си идеята за "развитие" чрез насилие те обърнаха принципа за любовта с главата надолу.

  Приносът на Д-р Муун за мирното разпадане на Комунизма

  "Ницше не е нищо повече от един крайно комплексиран , затворен в себе си мъж , който страда от всякакви форми на ролеви конфликти, поради факта , че не е успял да изпълни очакванията на обществото за себе си; натрупал е комплексност в детството си...", заявява коментар в интернет:

  "Една от причините е, че произхожда и по бащина и по майчина линия от пасторски родове, но втората пловина от живата му е процес на морална деградация и съзнателна конфронтация с християнството. В книгата си „Анихрист” пада до нивото на ругатните. Позовавайки се – по един крайно двусмислен начин на Достоевски и използвайки заглавието на един от романите му – нарича създателят на християнството „чист идиот”. В първите издания на книгата му изразът, предвидливо е цензуриран от сестрата на Ницше. Просто защото „светецът на аморализма” – цитирам Томас Ман – с подобни сквернословия би заприличал на подпийнал каруцар. С други думи лустрото му ще отиде зян. В есето си „Философията на Ницше в светлината на нашия опит”(1947) Т. Ман пише: „Ако са верни думите „По плодовете им ще ги познаете”, работите на Ницше стоят лошо.”Да така е. Не е случаен фактът че нацистите се позоваваха на него, а изразът му „опасен живот” влезе в лексиката на италианските фашисти. Никъде не съм срещал такава мегаломания както в автобиографичната му книга „Ecce homo”. Първо самото заглавие, «Ето човека» в латинският превод на Библията са думите, с които Пилат се обръща към народа сочейки Иисус. Вероятно Ницше е искал да намекне на своите читатели, че в известен смисъл той е «човека» а не Иисус… Първите три глави от книгата са озаглавени «Защо съм толкова мъдър», «Защо съм толкова умен», «Защо пиша толкова хубави книги»…Пропуснал е да даде още едно заглавие «Защо съм толкова луд»..."

  Удивителното разглеждайки тези исторически факти е, че материализмът и атеизмът винаги са обещавали любов, но в действителност са водели човечеството към нейното унищожение. Същото можем да кажем и за съвременната философия на светския хуманизъм. Обещавайки истинско щастие чрез свободен секс, краен индивидуализъм и наркотици, философията на хуманизма унищожи семествата и охлади любовта и доверието в семействата.

  За по-малко от 40 години от сексуалната революция станахме свидетели на 1000% увеличение на разводите. Днес децата родени без двама любящи родители доближава, а на места дори надминава, броя на децата родени в здрави семейства с двама родители. Психическите и социалните отклонения от този процес са огромни.

  Методът Силва
  Приоритет ли е семейството ни?
  Терапевт лекува хиляди обратни
  В същото време, заслепени от философските обещания за любов и щастие, лидерите и обществените маси са все още слепи за злокобното и разрушително - аморално влияние на тази атеистична философия - хуманизма.

  Но нека не забравяме; всички те са леви, материалистични, хуманистични философи. Разбира се че матерялното отделено от духовното не може ни доведе до идеала. Та нали и самата любов е нещо духовно. Поставянето на матерялната и изява над духовното я убива. Нещо повече, материализирането и комерсиализирането на любовта ни превръща в животни подчинени на долни, егоистични и разрушителни страсти.

  В заключение само ще спомена, че според историческите изследвания, всички велики цивилизации са упадали точно поради моралната (сексуална) деградация.
  Любовта и философските и противници: Общото между Ницше, Маркс и Хуманизма
  Алфред Кинси: Манипулациите на един педофил
  Описан като пионера на сексуалната революция, вместо истинският му образ на изамник и первертен педофил, какъвто е бил